Kasutustingimused

Viimati uuendatud 19. septembril 2023
 

NÕUSTUMINE MEIE ÕIGUSLIKE TINGIMUSTEGA

 
Oleme webjunkie OÜ, kes tegutseb kaubamärgi Digiplatvorm („ettevõte“, „me“ või „meie“) all, ettevõte, mis on registreeritud Eestis aadressil Kuuse 1, Leisi, Saaremaa 94202.
 
Meie tegevus hõlmab veebisaiti https://digiplatvorm.ee („Veebisait“) ja kõiki teisi sellega seotud tooteid ja teenuseid, mis viitavad või viitavad nendele õiguslikele tingimustele („Õiguslikud tingimused“) (kollektiivselt „Teenused“).
 
Meiega saate ühendust võtta telefonil +37255524674 või e-posti aadressil info@digiplatvorm.ee.
 
Need Õiguslikud Tingimused moodustavad õiguslikult siduva kokkuleppe, mis on sõlmitud teie, olenemata sellest, kas tegutsete isiklikult või mingi juriidilise isiku nimel („teie“), ja webjunkie OÜ vahel seoses teie juurdepääsu ja Teenuste kasutamisega. Te nõustute sellega, et teenustele juurdepääsemisega olete lugenud, mõistnud ja nõustunud kõigi nende Õiguslike Tingimustega. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE ÕIGUSLIKE TINGIMUSTEGA, SIIS ON TEIL SELGESÕNALISELT KEELATUD KASUTADA TEENUSEID JA TE PEATE KASUTAMISE KOHE LÕPETAMA.
 
Siia sisse on välja toodud täiendavad tingimused ja dokumendid, mida võidakse aeg-ajalt Teenustesse postitada, ja need on käesolevaga väljendatult siinsele viidatud. Jätame endale õiguse oma ainuotsuse alusel teha aeg-ajalt muudatusi või täiendusi nendesse Õiguslikesse Tingimustesse. Anname teile teada mis tahes muudatustest, uuendades nende Õiguslike Tingimuste “Viimati uuendatud” kuupäeva ning te loobute igast õigusest saada teadet iga sellise muudatuse kohta. Teie kohustuseks on perioodiliselt vaadata üle neid Õiguslikke Tingimusi, et olla kursis uuendustega. Jääte kohustatuks ja loetakse teavitatud ja aktsepteeritud mis tahes muudatustest igas muudetud Õiguslikus Tingimuses, jätkates Teenuste kasutamist pärast kuupäeva, millal sellised muudetud Õiguslikud Tingimused on postitatud.
 
Teenused on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 18-aastased. Alla 18-aastastel isikutel pole lubatud Teenuseid kasutada ega registreeruda.
 
Soovitame teil printida koopia nendest Õiguslikest Tingimustest oma arhiivi jaoks.
 

SISUKORD

 1. MEIE TEENUSED
 2. INTELEKTUAALSED OMANDIÕIGUSED
 3. KASUTAJA ESINDUSED
 4. TOOTED
 5. OSTUD JA MAKSMINE
 6. TAGASTAMISE POLIITIKA
 7. KEELATUD TEGEVUSED
 8. KASUTAJA LOODUD PANUSED
 9. PANUSE LITSENTS
 10. ÜLEVAADEDE JUHISED
 11. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAITID JA SISU
 12. TEENUSTE HALDAMINE
 13. PRIVAATSUSPOLIITIKA
 14. TINGIMUSED JA LÕPETAMINE
 15. MUUDATUSED JA KATKEMISED
 16. KEHTIV SEADUS
 17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 18. PARANDUSED
 19. VÄLJAÜTLEMINE
 20. VASTUTUSE PIIRANGUD
 21. HÜVITAMINE
 22. KASUTAJA ANDMED
 23. ELEKTROONILISED KOMMUNIKATSIOONID, TOIMINGUD JA ALLKIRJAD
 24. MUUD
 25. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

 

 1. MEIE TEENUSED

   
  Teenuste kasutamisel saadud teavet ei ole ette nähtud levitamiseks ega kasutamiseks ühegi isiku või juriidilise isiku poolt üheski jurisdiktsioonis ega riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduse või määrusega või mis looks meile kohustusliku registreerimisnõude vastavas jurisdiktsioonis või riigis. Seetõttu vastutavad need isikud, kes otsustavad Teenustest teistest asukohtadest juurde pääseda, selle eest omaalgatuslikult ja vastutavad täielikult kohalike seaduste järgimise eest, kui ja mil määral kohalikud seadused on kohaldatavad.

 2.  

 3. INTELEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

   

  Meie intellektuaalomand

   
  Me oleme omanikud või litsentsisaajad kõigis intellektuaalomandi õigustes meie Teenustes, sealhulgas kogu lähtekoodis, andmebaasides, funktsionaalsuses, tarkvaras, veebilehe kujunduses, audio, video, tekstis, fotodes ja graafikas Teenustes (kollektiivselt „Sisu“), samuti selles sisalduvates kaubamärkides, teenindusmärkides ja logo-des („Märgid“).
   
  Meie Sisu ja Märgid on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseaduste (ning muude intellektuaalomandi õiguste ja ausa konkurentsi seaduste) ja lepingutega Ühendriikides ja kogu maailmas.
   
  Sisu ja Märgid on saadaval Teenuste „OLEMAS SELLEL KUJUL“ isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks või siseettevõtte eesmärkidel ainult.
   

  Teie Teenuste kasutamine

   
  Teie nõusolekul järgides neid õiguslikke tingimusi, sealhulgas allolevat „KEELATUD TEGEVUSED“ jaotist, anname teile mitte-eksklusiivse, mitte-ülekantava, tagasivõetava litsentsi:

  • pääseda ligi Teenustele; ja
  • alla laadida või printida osa Sisust, millele olete õigesti juurde pääsenud.

  ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks või siseettevõtte eesmärkidel.
   
  Välja arvatud selle jaotise või muude meie õiguslike tingimuste osas, ei tohi Teenuste osa ja Sisu ega Märgid olla ilma meie eelneva kirjaliku loata kopeeritud, paljundatud, koondatud, avaldatud, üles laetud, avalikult kuvatud, kodeeritud, tõlgitud, edastatud, jaotatud, müüdud, litsentseeritud või muul viisil ärilistel eesmärkidel ära kasutatud.
   
  Kui soovite kasutada Teenuseid, Sisu või Marke muul viisil kui selles jaotises või muudes meie õiguslikes tingimustes sätestatud, palume pöörduda meie poole aadressil: info@digiplatvorm.ee. Kui me kunagi lubame teil postitada, paljundada või avalikult kuvada osa meie Teenustest või Sisust, peate meid tuvastama Teenuste, Sisu või Marke omanikena ja tagama, et mis tahes autoriõiguse või omandiõiguse märkus ilmub või on nähtav postitamisel, paljundamisel või meie Sisu kuvamisel.
   
  Jätame endale kõik õigused, mis ei ole teile selgesõnaliselt antud Teenuste, Sisu ja Märkide osas.
   
  Mis tahes nende Intellektuaalomandi õiguste rikkumine moodustab olulise rikkumise meie õiguslikes tingimustes ja teie õigus Teenuste kasutamiseks lõpeb viivitamatult.
   

  Teie esitused

   
  Enne Teenuste kasutamist tutvuge hoolikalt selle jaotise ning „KEELATUD TEGEVUSED“ jaotisega, et mõista (a) õigusi, mida meile annate, ja (b) kohustusi, mis teil on, kui postitate või laadite Teenuste kaudu üles mingit sisu.
   
  Esitused: Otse meile saatmisega igasugune küsimus, kommentaar, ettepanek, idee, tagasiside või muu teave Teenuste kohta („Esitused“) nõustute andma meile kõik intellektuaalomandi õigused sellises Esituses. Nõustute, et see Esitus kuulub meile ja meil on õigus seda piiramatult kasutada ja levitada igal seaduslikul eesmärgil, kaubanduslikul või muul eesmärgil, ilma teile tunnustamise või hüvitamiseta.
   
  Teie vastutate selle eest, mida postitate või laadite üles: Meile Esituste saatmisega Teenuste mõne osa kaudu kinnitate, et olete lugenud ja nõustunud meie „KEELATUD TEGEVUSED“ ja ei postita, saada, avalda, laadi üles ega edasta Teenuste kaudu ühtegi Esitust, mis on ebaseaduslik, ahistav, vihane, kahjulik, laimav, labane, kiusav, diskrimineeriv, ähvardav mis tahes isiku või grupi suhtes, seksuaalselt eksplicit, vale, ebatäpne, petlik või eksitav;
   
  lubate sellise Esituse korraldamiseks kohaldatava seaduse kohaselt igasugused ja kõik moraalsed õigused;
   
  kinnitate, et sellised Esitused kuuluvad teile algupäraseks või et teil on vajalikud õigused ja litsentsid selliste Esituste esitamiseks ja teil on täielik volitus meile nimetatud õiguste andmiseks seoses teie Esitustega; ja
   
  kinnitate ja esitate garantii, et teie Esitused ei moodusta konfidentsiaalset teavet.
   
  Vastutate täielikult oma Esituste eest ja nõustute avaldama meile hüvitist igasuguste kaotuste eest, mis võivad meil tekkida (a) selle jaotise, (b) kolmanda osapoole intellektuaalomandi õiguste või (c) kohaldatava seaduse rikkumise tõttu.

 4.  

 5. KASUTAJA ESINDUSED

   
  Teenuste kasutamisel kinnitate ja annate järgmised esindused ja tagatised: (1) teil on õiguslik võimekus ja nõustute käesolevate õiguslike tingimustega nõustuma; (2) te ei ole alaealine selles jurisdiktsioonis, kus elate; (3) te ei pääse Teenustele juurde automatiseeritud või mitteinimlike vahenditega, kasutades bota, skripti või muul viisil; (4) te ei kasuta Teenuseid ebaseaduslikuks või volitamata otstarbeks; ja (5) teie Teenuste kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust.
   
  Kui esitate ebakorrektset, ebatäpset, mittepraegust või puudulikku teavet, on meil õigus teie konto peatada või sulgeda ja keelduda Teenuste (või selle osa) kasutamise lubamisest kõigil praegustel või tulevastel juhtudel.

 6.  

 7. TOOTED

   
  Kõik tooted on saadavusele allutatud. Jätame endale õiguse igal ajal mistahes põhjusel mis tahes tooted lõpetada. Kõikide toodete hinnad võivad muutuda.

 8.  

 9. OSTUD JA MAKSMINE

   
  Võtame vastu järgmisi maksevorme:
   

  • Pangakanne

   
  Nõustute esitama kõikide ostude jaoks hetkel kehtiva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoinfot. Nõustute samuti oma konto- ja makseinfot kiiresti värskendama, sealhulgas e-posti aadressi, maksemeetodit ja maksekaardi aegumiskuupäeva, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta. Müügimaks lisatakse ostude hinnale vastavalt meie nõuetele. Võime hindu igal ajal muuta. Kõik maksed peavad olema eurodes.
   
  Nõustute tasuma kõik tasud hetkel kehtivate hindade eest oma ostude eest ja kõik kohaldatavad postikulud ning volitate meid teie valitud maksepakkuja arvelt nende summade eest tasumiseks kohe, kui teie tellimus esitate. Kui teie tellimus on korduvate tasude suhtes, siis annate meile oma nõusoleku teie maksemeetodi korduvalt tasumiseks ilma vajaduseta eelnevalt kinnitada iga korduva tasu jaoks, kuni tühistate vastava tellimuse. Jätame endale õiguse parandada hindades esinevaid vigu või eksimusi, isegi kui oleme juba makset taotlenud või vastu võtnud.
   
  Jätame endale õiguse keelduda mistahes tellimuse täitmisest, mis on esitatud läbi teenuste. Võime oma ainuotsustamise alusel piirata või tühistada isiku, leibkonna või tellimuse kohta ostetud koguseid. Nendesse piirangutesse võivad kuuluda tellimused, mis on esitatud sama kliendi konto, sama maksemeetodi ja/või sama arveldus- või tarneaadressi kasutamise kaudu. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie ainuotsustamise kohaselt paistavad olevat edasimüüjate, vahendajate või levitajate esitatud.

 10.  

 11. TAGASTAMISE POLIITIKA

   
  Palun vaadake enne ostude sooritamist meie teenustes avaldatud Tagastamise Poliitikat.

 12.  

 13. KEELATUD TEGEVUSED

   
  Te ei tohi juurde pääseda ega kasutada Teenuseid muul eesmärgil kui selleks, milleks me Teenused kättesaadavaks teeme. Teenuseid ei tohi kasutada seoses ühegi ärilise tegevusega, välja arvatud need, mida me oleme väljendatult kiitnud või heaks kiitnud.
   
  Teenuste kasutajana nõustute järgmiste toimingutega mitte:
   

  • Süstemaatiliselt koguda andmeid või muud sisu Teenustest ilma meie kirjaliku loata, et luua või koostada otseselt või kaudselt kollektsiooni, kompilatsiooni, andmebaasi või kataloogi.
  • Petta või petta meid ja teisi kasutajaid, eriti igasuguse katse korral saada tundlikku kontoteavet, nagu kasutajasaladusi.
  • Ümber minna, keelata või muul viisil segada Teenustega seotud turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes Sisu kasutamist või kopeerimist või rakendavad Teenuste ja/või selles sisalduva Sisu kasutamise ja/või Sisuga seotud piiranguid.
  • Halvustada, laimatada või kahjustada meie arvates meid ja/või Teenuseid.
  • Kasutada Teenustest saadud teavet selleks, et kiusata, kuritarvitada või kahjustada teist isikut.
  • Teha vale kasutamine meie toe teenustest või esitada valede väidete või kohatute aruannete kohta kuritarvitamise või ebasündsuse kohta.
  • Kasutada Teenuseid vastuolus kehtivate seaduste või määrustega.
  • Osa saada volitamata raamidest või linkidest Teenustega.
  • Üles laadida või edastada (või üritada üles laadida või edastada) viiruseid, trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas liigset kasutamist suurtähtedega ja rämpsposti (pidevat korduvat teksti postitamist), mis segab mõne osapoole katkematut Teenuste kasutamist ja naudingut või muudab, kahjustab, häirib, muudab või segab Teenuste ja/või Teenuses sisalduva Sisu kasutamist, omadusi, funktsioone, toimimist või hooldust.
  • Osaleda süsteemi automatiseeritud kasutamises, näiteks skriptide kasutamisel kommentaaride või sõnumite saatmiseks või mis tahes andmekaevanduse, robotite või sarnaste andmete kogumise ja eraldamise tööriistade kasutamiseks.
  • Kustutada autoriõiguse või muu omandiõiguste märkus mistahes Sisust.
  • Üritada teise kasutaja või isiku jäljendamist või teise kasutaja kasutajanime kasutamist.
  • Üles laadida või edastada (või üritada üles laadida või edastada) igasugust materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas ilma piiranguteta selge graafika vahetamise formaate (‘gifs’), 1×1 pikslit, veebivigastusi, küpsiseid või muid sarnaseid seadmeid (mida nimetatakse mõnikord ‘nuhkvara’ või ‘passiivse kogumise mehhanismideks’ või ‘PCMS’).
  • Segada, häirida või luua Teenustele või Teenustega ühendatud võrgustikele või Teenustega ühendatud teenustele üleliia koormavat koormust.
  • Kiusata, tülitada, ähvardada või ähvardada meie arvates ühtegi meie töötajat või agenti, kes osutab Teile Teenuste osutamise teenust.
  • Proovida mööda minna Teenuste meetmetest, mis on kavandatud Teenuste juurdepääsu takistamiseks või piiramiseks või mis tahes Teenuste osa.
  • Kopeerida või kohandada Teenuste tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScripti või muud koodi.
  • Välja arvatud juhul, kui seda lubab kohaldatav õigus, dešifreerida, dekompilaatori, lammutada või tagurpidi arendada mis tahes Teenuste tarkvara moodustavat tarkvara osa või muul viisil.
  • Välja arvatud standardse otsingumootori või veebibrauseri kasutamise tulemusena kasutada, käivitada, arendada või levitada igasugust automatiseeritud süsteemi, sealhulgas ilma piiranguteta igasugust ämblikku, robotit, petmist, kraapimisvahendit või offline-lugejat, mis juurdepääsu Teenustele, või kasutada või käivitada volitamata skripti või muud tarkvara.
  • Kasutada ostuagenti või ostuagenti Teenuste ostmiseks.
  • Teha mis tahes volitamata kasutamist Teenustest, sealhulgas kasutajate kasutajanimede ja/või e-posti aadresside kogumist elektroonilise või muu vahendi abil eesmärgiga saata kasutamata e-posti või luua kasutajakontosid automatiseeritud vahenditega või valeandmetega.
  • Kasutada Teenuseid osana igasugusest katsest konkureerida meiega või kasutada Teenuseid ja/või Teenuses sisalduvat Sisu tulu teeniva ettevõtmise või äritegevuse jaoks.
 14.  

 15. KASUTAJA LÕITUD KAASUSED

   
  Teenused ei paku kasutajatele sisu esitamist ega postitamist. Võime anda teile võimaluse luua, esitada, postitada, kuvada, edastada, esitada, avaldada, levitada või edastada meile või teenustes pakutavat sisu ja materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult teksti, kirjutisi, videot, heli, fotosid. , graafikat, kommentaare, soovitusi või isiklikku teavet või muud materjali (koos „panused”). Kaastööd võivad vaadata teised teenuste kasutajad ja kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu. Seetõttu võidakse teie edastatud kaastöid käsitleda vastavalt teenuste privaatsuspoliitikale. Kaastööde loomisel või kättesaadavaks tegemisel kinnitate ja garanteerite, et:
   

  • Teie kaastööde loomine, levitamine, edastamine, avalik näitamine või esitamine ning juurdepääs, allalaadimine või kopeerimine ei riku ega riku omandiõigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigust, patendit, kaubamärki, kaubandust. mis tahes kolmanda osapoole salajased või moraalsed õigused.
  • Olete looja ja omanik või teil on kasutamiseks vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud, väljalasked ja load ning volitada meid, teenuseid ja teisi teenuste kasutajaid kasutama teie kaastöid mis tahes viisil, mis on kavandatud Teenused ja need juriidilised tingimused.
  • Teil on iga teie kaastöös tuvastatava isiku kirjalik nõusolek, vabastamine ja/või luba kasutada iga sellise tuvastatava isiku nime või sarnasust, et võimaldada teie kaastööde kaasamist ja kasutamist mis tahes viisil. teenuste ja käesolevate juriidiliste tingimustega ette nähtud.
  • Teie kaastööd ei ole valed, ebatäpsed ega eksitavad.
  • Teie kaastööd ei ole pealesunnitud või volitamata reklaam, reklaammaterjalid, püramiidskeemid, kettkirjad, rämpspost, masspostitused ega muud pakkumise vormid.
  • Teie kaastööd ei ole nilbe, nilbe, labane, räpane, vägivaldne, ahistav, laimav, laimav ega muul viisil taunitav (nagu meie määrasime).
  • Teie kaastööd ei naeruväärista, mõnita, halvusta, hirmuta ega kuritarvita kedagi.
  • Teie kaastöid ei kasutata ühegi teise isiku ahistamiseks ega ähvardamiseks (nende mõistete juriidilises tähenduses) ega vägivalla edendamiseks konkreetse isiku või inimklassi vastu.
  • Teie kaastööd ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, määrust ega eeskirja.
  • Teie kaastööd ei riku ühegi kolmanda osapoole privaatsus- ega avalikustamisõigusi.
  • Teie kaastööd ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, mis puudutab lapspornot, ega muul viisil alaealiste tervise või heaolu kaitsmiseks.
  • Teie kaastööd ei sisalda solvavaid kommentaare, mis on seotud rassi, rahvuse, soo, seksuaalse eelistuse või füüsilise puudega.
  • Teie kaastööd ei riku muul viisil ega linki materjalile, mis rikub nende juriidiliste tingimuste ühtki sätet ega mis tahes kohaldatavat seadust või määrust.

   
  Teenuste igasugune kasutamine eelnimetatuid rikkudes rikub käesolevaid juriidilisi tingimusi ja võib muu hulgas kaasa tuua teie teenuste kasutamise õiguste lõpetamise või peatamise.

 16.  

 17. LITSENTS PANUSTELE

   
  Teie ja Teenused nõustuvad, et võime juurde pääseda, salvestada, töödelda ja kasutada teabe ja isikuandmeid, mille esitate, järgides Privaatsuspoliitika ja teie valikuid (sealhulgas seadeid).
   
  Ettepanekute või muu tagasiside esitamisega Teenuste kohta nõustute, et võime kasutada ja jagada sellist tagasisidet mis tahes eesmärgil, kompensatsioonita.
   
  Me ei väida mingit omandiõigust teie Panuste üle. Te säilitate täieliku omandiõiguse kõigile oma Panustele ning kõikidele teie Panustega seotud intellektuaalomandi õigustele või muudele omandiõigustele. Me ei vastuta ühegi avalduse või esinduse eest teie Panustes, mida te meile Teenuste mis tahes osas esitate. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Panuste eest Teenustes ning te nõustute selgesõnaliselt meie vastutusest vabastama ja hoiduma meie suhtes igasugustest õiguslikest meetmetest seoses teie Panustega.

 18.  

 19. ÜLEVAADE JUHISED

   
  Võime pakkuda teile Teenustes kohti ülevaadete või hinnangute jätmiseks. Ülevaadet postitades peate järgima järgmisi kriteeriume: (1) teil peaks olema esmalt kogemus isiku/ettevõttega, keda hinnatakse; (2) teie ülevaated ei tohiks sisaldada solvavat sõimu ega vägivaldset, rassistlikku, solvavat ega vihast keelt; (3) teie ülevaated ei tohiks sisaldada diskrimineerivaid viiteid usule, rassile, soole, rahvusele, vanusele, abielu staatusele, seksuaalsele sättumusele ega puudele; (4) teie ülevaated ei tohiks sisaldada viiteid ebaseaduslikule tegevusele; (5) te ei tohi olla seotud konkurentidega, kui avaldate negatiivseid ülevaateid; (6) te ei tohi teha järeldusi käitumise seaduslikkuse kohta; (7) te ei tohi postitada vale või eksitavaid avaldusi; ja (8) te ei tohi korraldada kampaaniat, mis julgustab teisi postitama ülevaateid, olgu need siis positiivsed või negatiivsed.
   
  Võime oma ainuotsustusõiguse alusel ülevaateid vastu võtta, tagasi lükata või eemaldada. Meil pole üldse mingit kohustust ülevaateid sõeluda ega ülevaateid kustutada, isegi kui keegi peab neid vastuvõetamatuteks või ebatäpseteks. Ülevaateid ei toeta meie ja need ei pruugi esindada meie arvamusi ega ühegi meie sidusettevõtte või partneri vaateid. Me ei võta endale vastutust ühegi ülevaate ega ühegi ülevaate tulemusena tekkinud väidete, kohustuste ega kaotuste eest. Ülevaadet postitades annate meile siinkohal igavese, mittetähtaja, maailma, litsentsitasuta, täies ulatuses tasutud, üleantava ja alilitsentseeritava õiguse ja litsentsi paljundada, muuta, tõlkida, edastada igasuguseid vahendeid kasutades, kuvada, esitada ja/või levitada ülevaatele vastava sisu kohta.

 20.  

 21. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHED JA SISU

   
  Teenused võivad sisaldada (või võidakse teile saata veebisaidi kaudu) linke teistele veebisaitidele (‘Kolmandate osapoolte veebisaidid’) ning samuti artikleid, fotosid, tekste, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot, teavet, rakendusi, tarkvara ja muid sisu või esemeid, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele või pärinevad neilt (‘Kolmandate osapoolte sisu’). Selliseid Kolmandate osapoolte veebisaite ja Kolmandate osapoolte sisu ei uurita, ei jälgita ega kontrollita meie poolt täpsuse, sobivuse või täielikkuse suhtes, ja me ei vastuta Teenuste kaudu ligipääsetavate Kolmandate osapoolte veebisaitide või Teenuste kaudu postitatud Kolmandate osapoolte sisu, sealhulgas Kolmandate osapoolte veebisaitide sisu, täpsuse, solvavuse, arvamuste, usaldusväärsuse, privaatsuse tavade ega muude poliitikate eest. Kolmandate osapoolte veebisaitidele viitamine, nende lingid või Kolmandate osapoolte sisu kasutamine või installimine ei tähenda meie poolt nende heakskiitu ega toetust. Kui otsustate Teenustest lahkuda ja minna Kolmandate osapoolte veebisaitidele või kasutada või installida Kolmandate osapoolte sisu, teete seda omal vastutusel ja peaksite teadma, et need õiguslikud tingimused enam ei kehti. Peaksite läbi vaatama vastavad tingimused ja poliitikad, sealhulgas privaatsuse ja andmete kogumise tavad, iga veebisaidi osas, millele Teenustest navigeerite või mis on seotud Teenustest kasutatavate või installitavate rakendustega. Kolmandate osapoolte veebisaitidel tehtavad ostud toimuvad teiste veebisaitide kaudu ja teiste ettevõtete käest ning me ei võta üldse vastutust selliste ostude eest, mis on eranditult teie ja asjakohase kolmanda osapoole vahel. Nõustute ja tunnistate, et me ei toeta Kolmandate osapoolte veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning te vabastate meid igasugusest kahjust, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks vabastate meid igasugusest kahjust, mis teile tekib või mis on teile põhjustatud Kolmandate osapoolte sisuga seotud või mis tahes kontaktist Kolmandate osapoolte veebisaitidega.

 22.  

 23. TEENUSTE HALDAMINE

   
  Jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse: (1) jälgida Teenuseid nende õiguslike tingimuste rikkumiste suhtes; (2) võtta vastu asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe suhtes, kes meie ainuotsuse kohaselt rikub seadust või neid õiguslikke tingimusi, sealhulgas ilma piiranguteta, teavitada sellisest kasutajast õiguskaitseorganitele; (3) oma ainuotsuse kohaselt ja ilma piiranguteta keelduda, piirata teie Contributions’i juurdepääsu, piirata selle kättesaadavust või keelata (tehnoloogiliselt teostatavas ulatuses) sellest mingi osa; (4) oma ainuotsuse kohaselt ja ilma piiranguteta, etteteatamise või vastutuseta eemaldada Teenustest või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis mingil moel koormavad meie süsteeme; ning (5) hallata Teenuseid muul moel, mis on mõeldud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ja Teenuste nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.

 24.  

 25. PRIVAATSUSPOLIITIKA

   
  Me hoolitseme andmekaitse ja turvalisuse eest. Palun vaadake läbi meie Privaatsuspoliitika: https://digiplatvorm.ee/privaatsuspoliitika/. Teenuste kasutamisega nõustute meie Privaatsuspoliitikaga, mis on nende õiguslike tingimuste osa. Palume teil teada, et Teenused on majutatud Eestis. Kui juurdate Teenuseid mõnest muust maailma piirkonnast, kus kehtivad isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist reguleerivad seadused või muud nõuded, mis erinevad Eesti kehtivatest seadustest, siis oma Teenuste kasutamisega jätkates edastate oma andmed Eestisse ja annate selgelt nõusoleku oma andmete edastamiseks ja töötlemiseks Eestis.

 26.  

 27. TINGIMUSED JA LÕPETAMINE

   
  Need õiguslikud tingimused kehtivad täielikult, kuni te kasutate Teenuseid. PIIRAMATA MISKI MUUD NENDE ÕIGUSLIKE TINGIMUSTE SÄTTET, JÄÄB MEIL ÕIGUS ÜKSIKOTSUSEL JA ILMSETEL PUUDUMISEL ÕIGUS JUURDEPÄÄSU JA TEENUSTE KASUTAMISE KEELATA (KAASA ARVATUD KINDLATE IP-AADRESSIDE BLOKEERIMINE), IGA ISIKU OSAVALT IGA PÕHJUSE VÕI PÕHJUSETA, KAASA ARVATUD PIIRANGUTETA RIKKUMISE, KINNITUSE VÕI GARANTII RIKKUMISE TÕTTU, MIS ON NENDES ÕIGUSLIKES TINGIMUSTES VÕI KEHTIVAS SEADUSES VÕI MÄÄRUSES SISALDUV, VÕI ILMA SELLETA.
   
  Võime teie kasutuse või osalemise Teenustes lõpetada või igal ajal ja oma ükskõik millal ära lõpetada postitatud sisu või teabe, ilma ette teatamata, oma ükskõik millal, oma äranägemise järgi.
   
  Kui me teie konto mis tahes põhjusel lõpetame või peatame, on teile keelatud registreerida ja luua uus konto oma nime, võltsitud või laenatud nime või ükskõik millise kolmanda osapoole nime all, isegi kui tegutsete kolmanda osapoole nimel. Lisaks teie konto lõpetamisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta vastu asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas piiramata tsiviil-, kriminaal- ja injunktiivseid meetmeid.

 28.  

 29. MUUDATUSED JA KATKEMISED

   
  Jätame endale õiguse igal ajal ja ükskõik mis põhjusel oma ainuotsuse järgi teha muudatusi, modifitseerida või eemaldada Teenuste sisu ilma ette teatamata. Meil ei ole siiski kohustust uuendada teavet meie Teenustes. Jätame endale ka õiguse muuta või lõpetada kogu või osa Teenustest ilma ette teatamata igal ajal. Me ei vastuta teile ega ühelegi kolmandale osapoolele Teenuste muutmise, hinnamuudatuste, peatamise või lõpetamise eest.
   
  Me ei saa garanteerida, et Teenused on alati saadaval. Võime kogeda riistvara-, tarkvara- või muid probleeme või vajame Teenuste seotud hooldustöid, mis võivad põhjustada katkestusi, viivitusi või vigu. Jätame endale õiguse muuta, ümber teha, uuendada, peatada, lõpetada või muul viisil muuta Teenuseid igal ajal või igal põhjusel ilma teile ette teatamata. Nõustute, et meil ei ole mingit vastutust mis tahes kahju, kaotuse või ebamugavuse eest, mis võib tuleneda teie võimetusest Teenustele juurde pääseda või neid kasutada igal ajal, kui Teenused on katkenud või lõpetatud. Miski nendes õiguslikes tingimustes ei tõlgendata kohustuseks säilitada ja toetada Teenuseid ega pakkuda sellega seotud parandusi, uuendusi ega väljalaskeid.

 30.  

 31. KEHTIV SEADUS

   
  Käesolevaid õigustingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse Eesti seaduste järgi ning ÜRO rahvusvaheliste kaupade müügi lepingu sätted on väljendlikult välistatud. Kui teie alaline elukoht on Euroopa Liidus ja olete tarbija, omate lisaks kohustuslikele seaduste sätetele oma elukohamaa poolt teile pakutavat kaitset. Webjunkie OÜ ja teie nõustute mõlemad alluma __________ kohtute mitteeksklusiivsele jurisdiktsioonile, mis tähendab, et võite esitada väite, et kaitsta oma tarbija kaitseõigusi käesolevate õigustingimuste suhtes Eestis või selles ELi riigis, kus te elate.

 32.  

 33. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

   

  Mitteametlikud läbirääkimised

   
  Vaidluse, tüli või nõude (edaspidi „Vaidlus“ või kollektiivselt „Vaidlused“), mis on seotud käesolevate õigustingimustega ja mida esitab kas teie või meie (üksikult „Pool“ ja kollektiivselt „Poolte“), kiireks lahendamiseks ja vaidlustamise kulude kontrollimiseks nõustuvad pooled proovima esmalt vähemalt üheksakümmend (90) päeva jooksul läbirääkimisi (välja arvatud allpool väljendatud Vaidlused) enne vahekohtumenetluse algatamist. Sellised mitteametlikud läbirääkimised algavad ühe Pooled teise Poole kirjaliku teate saamisest.
   

  Siduv vahekohus

   
  Kõik Pooltevahelised suhtedest tulenevad Vaidlused lahendatakse ühe vahekohtuniku poolt, kes valitakse vastavalt Euroopa Vahekohtu jaoks kehtivatele Vahekohtu ja Sisekorra eeskirjadele, mis on Euroopa Vahekohtu osa ja mille kohaselt taotlus vahekohtu algatamiseks esitatakse, ja mille kehtestamisega nõustumine moodustab vastuvõtmise. Vahekohtu asukoht on Tartus, Eestis. Menetluse keel on eesti keel. Kohaldatavad materjalõiguse reeglid on Eesti õigus.
   

  Piirangud

   
  Pooled nõustuvad, et mis tahes vahekohus piirdub Vaidlusega Poolte vahel. Seaduse täielikus ulatuses lubamise korral (a) ükski vahekohus ei liitu ühegi muu menetlusega; (b) puudub õigus või volitus mõnele Vaidlusele, mida lahendatakse grupikohtumenetluse alusel või kasutades grupikohtu menetlusi; ja (c) ühelgi Vaidlusel pole õigust või volitust esindaja või avalikkuse nimel esitatud väideteks.
   

  Erandid mitteametlikest läbirääkimistest ja vahekohusest

   
  Pooled nõustuvad, et alljärgnevad Vaidlused ei kuulu ülalnimetatud sätete alla, mis käsitlevad mitteametlikke läbirääkimisi ja siduvat vahekohust: (a) igasugused Vaidlused, mis nõuavad Poolte intellektuaalomandi õiguste kaitset või kehtivust; (b) igasugused Vaidlused seoses varguse, piraatluse, privaatsuse rikkumise või volitamatu kasutamise väidetega; ja (c) igasugused nõuded injunktiivse leevenduse saamiseks. Kui selles sättes leitakse midagi ebaseaduslikku või täitmiskõlbmatut, siis ükski Pool ei alusta vahekohut ühegi Vaidluse suhtes, mis kuulub selles sättes ebaseaduslikuks või täitmiskõlbmatuks leitud osa alla, ning selline Vaidlus lahendatakse pädeva kohtu poolt kohtutes, mis on loetletud eespool jurisdiktsiooni all, ja Pooled nõustuvad alluma selle kohtu isiklikule jurisdiktsioonile.

 34.  

 35. PARANDUSED

   
  Võib esineda teavet Teenustes, mis sisaldavad trükivigu, ebatäpsusi või puudujääke, sealhulgas kirjeldusi, hindu, saadavust ja mitmesugust muud teavet. Jätame endale õiguse parandada kõik vead, ebatäpsused või puudujäägid ning muuta või uuendada teavet Teenustes igal ajal, eelneva etteteatamiseta.

 36.  

 37. VÄLJAVÕTE

   
  TEENUSED ON ESITATUD SELGELT JA SAADAVAL NAGU ON JA SELLEL ALUSEL. TE NÕUSTUTE, ET TEIE TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB AINULT TEIE OMAST VABAST TAHTEST TULEMATA. ULATUSEGA, MIS ON LUBATUD SEADUSEGA, LOOBUME KÕIKIDEST GARANTIIDEST, OLLES NEED SIIS OTSESED VÕI KAUDSED, MIS ON SEOTUD TEENUSTEGA JA TEIE NENDE KASUTAMISEGA, SH, KUID MITTE AINULT, KAUDSED GARANTIID MÜÜGITAVUSE KOHTA, SOTSIDUSEKS SOBIVUSE JA MITTETEGEVUSE GARANTIID. ME EI ANNA MINGEID GARANTIID EGA ESINDUSI TEENUSTE SISU TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA, SAMUTI MITTE TEENUSTEGA SEOTUD VEEBISAITIDE EGA MOBIILIRAKENDUSTE SISU KOHTA, MIS ON SEOTUD TEENUSTEGA VÕI ON NENDELE VIIDATUD, JA ME EI VÕTA END ÜHEGI (1) SISU JA MATERJALIDE VIGADE, VALEVATEDE VÕI TÄPSETEKS LOENDATUD EBATÄPSUSTE EEST; (2) TEIE LIGIPÄÄSU JA TEENUSTE KASUTAMISE TULEMUSENA TEKKIVA ISIKLIKU VIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST, MIS TULENEVAD TEIE LIGIPÄÄSUST JA TEENUSTE KASUTAMISEST; (3) MEIE TURVALISTE SERVERITE VOLITAMATA LIGIPÄÄSU EEST JA/VÕI MIS TAHES ISIKUANDMETE JA/VÕI FINANTSANDMETE EEST, MIS ON SEAL SÄILITATUD; (4) KÄTTETOIMETAMISE VÕI EDASTAMISE PEATUMISE EEST TEENUSTELE JA TEENUSTEST VÕI MOBIILIRAKENDUSTE KAUDU MIS TAHES KOLMANDA POOLE EEST; (5) VIIRUSTE, TROOJALASTE VÕI SELLELAADSETE TEGURITE EEST, MIS VÕIVAD OLLA EDASTATUD TEENUSTE KAUDU KOLMANDA POOLE TAAST; JA/VÕI (6) MISTAHES VIGADE EEST MIS TAHES SISUS JA MATERJALIDES VÕI MIS TAHES KAO EEST VÕI KAHJUMI EEST, MIS ON TEKKINUD NII MISTAHES SISU POSTITAMISE, EDASTAMISE VÕI MUUL VIISIL TEENUSTE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEGEMISE TULEMUSENA. ME EI GARANTEERI, TOETA, GARANTEERI EGA VÕTA ÜLE VASTUTUST MIS TAHES TOOTE VÕI TEENUSE REKLAAMIMISE EEST KOLMANDA POOLE TAAST TEENUSTE KAUDU, MISTAHES HYPERLINKISETUD VEEBISAIDIL, VÕI MIS TAHES VEEBISAIDIL VÕI MOBIILIRAKENDUSES ESILETOODUD REKLAAMIKAANEL VÕI MUUS REKLAAMIS, JA ME EI OLE SELLES VÕI MUUS MIS TAHES VIISIL OSALINE EGA KANNA VASTUTUST MIS TAHES TEHINGU JÄLGIMISE EEST TEIE JA MIS TAHES TOOTE VÕI TEENUSE PAKKUJA VAHEL. NAGU KA TAHES MUU KESKKONNA VÕI KESKKONNAS TOIMUNUD TOOTE VÕI TEENUSE OSTUGA, PEAKSITE KA SIIN TEIE ENDA OMAST ARUSAAMIST JA VAJADUSE KORRAL OLEMA ETTEVAATLIKUD.

 38.  

 39. VASTUTUSE PIIRANGUD

   
  MEIE VÕI MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID EI OLE TEILE VÕI MINGILE KOLMANDALE POOLELE VASTUTAV MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JÄREL- VÕI KARISTUSKAHJUDE, SH KAOTATUD KASUMI, KAOTATUD TULU, ANDMETE KAOTUSE VÕI MUU KAOTUSE EEST, MIS TULENEB TEENUSTE KASUTAMISEST, ISEGI KUI MEILE ON TEATATUD NENDE KAOTUSTE VÕIMALIKKUSEST. HOOPOIS KÕIGELE SELLELE, MIS SIIN SISALDUB, PIIRDUVAD MEIE VASTUTUSED TEIE SUHTES IGA PÕHJUSE KORRAL MIS TAHES VORMIS KOGU AJAL MÄÄRATLETUD HULGANA IGA KUU AJA KESTEL, ENNE KUI MINGI PÕHJUS KODUKS MUUTUS. TEATUD USA OSAVÕTAVALTE SEADUSED JA RAHVUSVAHELISED SEADUSED EI LUBA KAUDSEID GARANTIID PIIRATA EGA MÄÄRATA TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMISEKS VÕI PIIRAMISEKS. KUI NEED SEADUSED TEIE KOHTA KÄIVAD, EI PRUUGI MÕNI VÕI KÕIK EESPOOL LOETLETUD VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD TEIELE KEHTIDA JA TEIL VÕIVAD OLLA LISAVÕIMALUSED.

 40.  

 41. INDEMNISEERIMINE

   
  Te nõustute meie ja meie tütarettevõtete, sidusettevõtete ning kõikide vastavate ametnike, esindajate, partnerite ja töötajate kaitsmisega ning meist kahjutuks tegemisega igasuguse kahju, kahju, vastutuse, nõude või taotluse eest, kaasa arvatud mõistlikud advokaaditasud ja kulud, mis tulenevad kolmanda isiku poolt seoses: (1) teenuste kasutamine; (2) käesolevate õiguslike tingimuste rikkumine; (3) teie esitatud kujutluste ja tagatiste rikkumine käesolevates õiguslikes tingimustes; (4) teie rikkumine kolmanda isiku õigustest, kaasa arvatud kuid mitte ainult intellektuaalomandi õigustest; või (5) iga üleolekut andev kahjulik tegu mistahes teise teenuse kasutaja suhtes, kellega te ühendusse astusite teenuste kaudu. Vaatamata eeltoodule, jätame endale õiguse teie kulul eeldada igasugust kohustust ja kontrollida igasugust asja, mille eest te peate meid kahjutuks tegema, ning te nõustute oma kulul meie kaitsmisega selliste nõuete vastu. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et teid teavitada igasugusest sellisest nõudest, hagist või menetlusest, mis on käesoleva kahjutuks tegemise kohaldamisalas pärast sellest teadlikuks saamist.

 42.  

 43. KASUTAJA ANDMED

   
  Hoiame teatud andmeid, mida edastate teenuste toimimise haldamise eesmärgil, samuti andmeid, mis on seotud teie teenuste kasutamisega. Kuigi teeme regulaarseid andmete varundusi, olete te ainuisikuliselt vastutav kõigi andmete eest, mida te edastate või mis on seotud mistahes tegevusega, mida olete teenuste kasutamise käigus teinud. Nõustute, et meil ei ole teile mingit vastutust andmete kaotuse või kahjustumise eest, ja te loobute igasugusest õigusest esitada meile nõue, mis tuleneb selliste andmete kaotusest või kahjustumisest.

 44.  

 45. ELEKTROONILISED KOMMUNIKATSIOONID, TOIMINGUD JA ALLKIRJAD

   
  Teenuste külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine moodustavad elektroonilised kommunikatsioonid. Nõustute elektrooniliste kommunikatsioonide vastuvõtmisega ning olete nõus, et kõik kokkulepped, teated, avalikustamised ja muud teated, mille me teile elektrooniliselt edastame e-posti teel või teenuste kaudu, rahuldavad mistahes õiguslikku nõuet, mille kohaselt peab selline suhtlus olema kirjalik. NÕUSTUTE KÄESOLEVAGA ELEKTROONILISTE ALLKIRJADE, LEPINGUTE, TELLIMUSTE JA MUUDE KIRJETE KASUTAMISEGA, SAMUTI TEATISTE, POLIITIKA JA TEHINGUTE KIRJETE ELEKTROONILISE KÄTTETOIMETAMISEGA, MIS ON ALUSTATUD VÕI LÕPETATUD MEIE VÕI TEENUSTE KAUDU. Te loobute mistahes õigustest või nõuetest mis tahes jurisdiktsiooni seaduste, määruste, eeskirjade, määruste või muude õigusaktide alusel, mis nõuavad originaalallkirja või mittetulunduslike kirjete säilitamist, esitamist või kättetoimetamist või mis puudutavad makseid või laenude andmist mistahes muul viisil kui elektrooniliseks vahendiks.

 46.  

 47. MUUD

   
  Käesolevad õigustingimused ja mis tahes poliitikad või tööreeglid, mille me avaldame teenuste kaudu või seoses teenustega, moodustavad teie ja meie vahelise täieliku lepingu ja arusaamise. Meie õiguste või sätete kasutamata jätmine või mittetäitmine käesolevate õigustingimuste kohaselt ei tähenda selliste õiguste või sätete loobumist. Käesolevad õigustingimused kehtivad seaduse lubatud maksimumulatuses. Me võime igal ajal anda üle kõik oma õigused ja kohustused teistele. Me ei vastuta ega ole vastutav mistahes kaotuse, kahju, viivituse või tegevusetuse eest, mille on põhjustanud mis tahes meie mõistliku kontrolli alt väljas olev põhjus. Kui käesolevate õigustingimuste sätet või selle osa tuvastatakse seadusevastaseks, tühiseks või täitmiskõlbmatuks, loetakse see sätte või selle osa käesolevatest õigustingimustest eraldatud ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja täitmiskõlblikkust. Käesolevate õigustingimuste ega teenuste kasutamise tulemusena ei teki teie ja meie vahel ühist ettevõtet, partnerlust, töösuhteid ega asjaajamissuhet. Nõustute, et käesolevaid õigustingimusi ei tõlgendata meie kahjuks üksnes selle tõttu, et oleme need koostanud. Käesolevaga loobute mistahes ja kõigist kaitseväidetest, mis teil võivad olla käesolevate õigustingimuste elektroonilise vormi ja poolte poolse allkirjastamise puudumise põhjal nende õigustingimuste täitmiseks.

 48.  

 49. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

   
  Et lahendada kaebusi teenuste kohta või saada lisateavet teenuste kasutamise kohta, võtke meiega ühendust telefonil +37255524674 või e-posti aadressil info@digiplatvorm.ee.