Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud 19. septembril 2023
 
See privaatsusteade webjunkie OÜ (tegev nime all Digiplatvorm) (‘me‘, või ‘meie‘), kirjeldab, kuidas ja miks võime koguda, salvestada, kasutada ja/või jagada (‘töödelda‘) teie teavet, kui kasutate meie teenuseid (‘Teenused‘), näiteks järgmistel juhtudel:
 

 • Külastate meie veebisaiti aadressil https://digiplatvorm.ee/ või mõnda meie veebisaiti, mis lingib selle privaatsusteatega
 • Suheldate meiega muul seotud viisil, sealhulgas müügi, turunduse või sündmustega

 
Küsimusi või muresid? Selle privaatsusteate lugemine aitab teil mõista teie privaatsuse õigusi ja valikuid. Kui te ei nõustu meie poliitikate ja praktikatega, siis palun ärge kasutage meie Teenuseid. Kui teil on endiselt küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil info@digiplatvorm.ee.
 

PÕHIPUNKTIDE KOKKUVÕTE

 
See kokkuvõte annab põhipunktid meie privaatsusteatest, kuid rohkem üksikasju leiate iga punkti järel olevast lingist või kasutades meie sisukorda selle teema leidmiseks.
 
Millist isiklikku teavet me töötleme? Kui külastate, kasutate või navigeerite meie Teenuste kaudu, võime töödelda isiklikku teavet sõltuvalt sellest, kuidas te meiega suhtlete ja Teenuseid kasutate, milliseid valikuid teete ning milliseid tooteid ja funktsioone kasutate. Lugege lisateavet isikliku teabe kohta, mille meile avaldate.
 
Kas me töötleme tundlikku isiklikku teavet? Me ei töötle tundlikku isiklikku teavet.
 
Kas me saame teavet kolmandatelt osapooltelt? Me ei saa teavet kolmandatelt osapooltelt.
 
Kuidas me teie teavet töötleme? Töötleme teie teavet Teenuste pakkumiseks, parandamiseks ja haldamiseks, teiega suhtlemiseks, turvalisuse ja pettuste ennetamiseks ning seaduse järgimiseks. Võime teie teavet töödelda ka muudel eesmärkidel teie nõusolekul. Töötleme teie teavet ainult siis, kui selleks on kehtiv õiguslik alus. Lugege lisateavet kuidas me teie teavet töötleme.
 
Millistes olukordades ja kellega jagame isiklikku teavet? Jagame teavet konkreetsetes olukordades ja konkreetsete kolmandate osapooltega. Lugege lisateavet millal ja kellega me jagame teie isiklikku teavet.
 
Kuidas hoiame teie teavet turvalisena? Meil on paigas organisatsioonilised ja tehnilised protsessid ja menetlused teie isikliku teabe kaitseks. Siiski ei saa ükski elektrooniline edastus interneti teel ega teabe salvestamise tehnoloogia olla 100% turvaline, seega ei saa me lubada ega garanteerida, et häkkerid, küberkurjategijad või muud volitamata kolmandad isikud ei suuda meie turvalisust murda ja koguda, juurde pääseda, varastada ega muuta teie teavet ebaseaduslikult. Lugege lisateavet kuidas me teie teavet turvalisena hoiame.
 
Mis on teie õigused? Sõltuvalt teie geograafilisest asukohast võivad kehtivad privaatsusseadused tähendada, et teil on teatud õigused seoses teie isikliku teabega. Lugege lisateavet teie privaatsusõiguste kohta.
 
Soovite teada saada, mida me kogutud teabega teeme? Vaadake privaatsusteade täies ulatuses läbi.
 

SISUKORD

 

 1. MILLIST INFOT ME KOGUME?
 2. KUIDAS ME TEIE INFOT TÖÖTLEME?
 3. MILLISTE ÕIGUSLIKE ALUSTE JÄRGI ME TEIE ISIKLIKU TEABETÖÖTLUST TOETUME?
 4. MILLAL JA KELLEGA ME JAGAME TEIE ISIKLIKU TEABET?
 5. KUI KAUAKS ME TEIE TEAVET SÄILITAME?
 6. KUIDAS ME TEIE TEAVET TURVALISENA HOIAME?
 7. KAS ME KOGUME INFOT ALAEALISTELT?
 8. MIS ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?
 9. JÄLGIMISEKS MÕELDUD FUNKTSIOONIDE JUHTIMINE
 10. KAS CALIFORNIA ELANIKEL ON KONKREETSED PRIVAATSUSÕIGUSED?
 11. KAS ME TEEME SELLE TEATEGA UUENDUSI?
 12. KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE TEATEGA SEONDUVALT ÜHENDUST VÕTTA?
 13. KUIDAS SAATE ÜLE VAADATA, UUENDADA VÕI KUSTUTADA TEIELT KOGUTUD ANDMEID?

 

 1. MILLIST INFORMATSIOONI ME KOGUME?

   

  Isiklik teave, mille te meile avaldate

   
  Lühidalt öeldes: Kogume isiklikku teavet, mille te meile esitate.
   
  Kogume isiklikku teavet, mille te vabatahtlikult meile esitate, kui avaldate huvi meie või meie toodete ja teenuste kohta, osalete tegevustes meie teenustes või võtate meiega muul viisil ühendust.
   
  Teie poolt esitatud isiklik teave. Kogutav isiklik teave sõltub teie suhtlemise kontekstist meie ja teenuste ning teie tehtud valikutest ning kasutatavatest toodetest ja funktsioonidest. Me võime koguda järgmisi isiklikke andmeid:

  • nimed
  • telefoninumbrid
  • e-posti aadressid

   
  Tundlik teave. Me ei töötle tundlikku teavet.
   
  Kogu isiklik teave, mille te meile esitate, peab olema tõene, täielik ja täpne, ning te peate meid teavitama igasugustest muudatustest sellises isiklikus teavet käsitlevas informatsioonis.
   

  Automatiseeritult kogutud informatsioon

   
  Lühidalt öeldes: Mõnda informatsiooni, nagu teie Interneti-protokolli (IP) aadressi ja/või brauseri ning seadme omadusi, kogutakse automaatselt, kui te meie teenuseid külastate.
   
  Kogume teatud informatsiooni automaatselt, kui te teenuseid külastate, kasutate või navigeerite. See informatsioon ei avalda teie konkreetset identiteeti (nagu teie nimi või kontaktandmed), kuid võib hõlmata seadme ja kasutamise infot, nagu teie IP-aadress, brauseri ja seadme omadused, operatsioonisüsteem, keele-eelistused, viitavad URL-id, seadme nimi, riik, asukohaandmed, informatsioon selle kohta, kuidas ja millal te meie teenuseid kasutate, ja muud tehnilist informatsiooni. See informatsioon on peamiselt vajalik meie teenuste turvalisuse ja toimimise tagamiseks ning sisemiseks analüütikaks ja aruandluseks.
   
  Kogutav informatsioon hõlmab järgmist:
   

  • Logi ja kasutusandmed. Logi- ja kasutusandmed on teenusega seotud, diagnostilised, kasutus- ja jõudlusandmed, mida meie serverid automaatselt koguvad, kui te teenustele juurdepääsete või neid kasutate, ja mida me logifailidesse salvestame. Sõltuvalt teie suhtlemisest meiega võib see logiandmetesse kuuluda teie IP-aadress, seadme teave, brauseri tüüp ja sätted ning informatsioon teie tegevuse kohta teenustes (näiteks kuupäeva ja kellaaegade templid, mida te kasutate, vaadatud lehed ja failid, otsingud ja muud toimingud, nagu milliseid funktsioone te kasutate), seadme sündmustega seotud informatsioon (näiteks süsteemi aktiivsus, veateated (mõnikord nimetatakse neid ‘krahhdumpsideks’) ja riistvaraseaded).
  • Seadme andmed. Kogume seadmeandmeid, nagu teie arvuti, telefon, tahvelarvuti või muu seade, mida kasutate teenustele juurdepääsemiseks. Sõltuvalt kasutatavast seadmest võib nendesse seadmeandmetesse kuuluda teie IP-aadress (või puhverserver), seadme ja rakenduse identifitseerimisnumbrid, asukoht, brauseri tüüp, riistvaratüüp, Internetiteenuse pakkuja ja/või mobiilsideoperaator, operatsioonisüsteem ja süsteemi konfiguratsiooni informatsioon.
  • Asukohainfo. Kogume asukohainfot, nagu teie seadme asukohaandmed, mis võivad olla täpsed või vähem täpsed. Kui palju informatsiooni me kogume, sõltub seadme tüübist ja sätetest, mida kasutate teenustele juurdepääsemiseks. Näiteks võime kasutada GPS-i ja muid tehnoloogiaid, et koguda geolokatsiooniandmeid, mis annavad meile teada teie praeguse asukoha (teie IP-aadressi põhjal). Saate keelduda meie selle info kogumisest, kas keeldudes sellele juurdepääsu või keelates asukoha sätte oma seadmes. Siiski, kui valite sellest keelduda, ei pruugi teil olla võimalik kasutada teatud teenuste aspekte.
 2.  

 3. KUIDAS ME TÖÖTLEME TEIE INFORMATSIOONI?

   
  Lühidalt öeldes: Töötleme teie informatsiooni meie teenuste pakkumiseks, parendamiseks ja haldamiseks, suhtlemiseks teiega, turvalisuse ja pettuste ennetamiseks ning seaduse täitmiseks. Võime töödelda teie informatsiooni ka muudel eesmärkidel teie nõusolekul.
   
  Töötleme teie isiklikku informatsiooni erinevatel põhjustel, sõltuvalt sellest, kuidas te meie teenustega suhtlete, sealhulgas:
   

  • Kasutajapäringutele vastamiseks/kasutajatele toe pakkumiseks. Võime töödelda teie informatsiooni, et vastata teie päringutele ja lahendada võimalikke probleeme, mis võivad teil olla nõutud teenusega.
  • Tellimuste täitmiseks ja haldamiseks. Võime töödelda teie informatsiooni tellimuste täitmiseks ja haldamiseks, sealhulgas maksete, tagastuste ja vahetuste korraldamiseks, mis on tehtud meie teenuste kaudu.
  • Tagasiside küsimiseks. Võime töödelda teie informatsiooni, kui see on vajalik tagasiside küsimiseks ja teiega ühenduse võtmiseks seoses meie teenuste kasutamisega.
  • Teile turundus- ja reklaamiteadete saatmiseks. Võime töödelda teie isiklikku informatsiooni meile saadetud turunduslikel eesmärkidel, kui see on kooskõlas teie turunduseelistustega. Võite igal ajal loobuda meie turunduse-kirjadest. Lisateabe saamiseks vaadake allpool olevat ‘MIS ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?‘.
  • Sihipäraste reklaamide kuvamiseks teile. Võime töödelda teie informatsiooni isikupärastatud sisu ja reklaamide väljatöötamiseks ja kuvamiseks vastavalt teie huvidele, asukohale ja muule.
  • Meie teenuste kaitsmiseks. Võime töödelda teie informatsiooni osana meie jõupingutustest hoida meie teenused turvalised, sh pettuste jälgimise ja ennetamise eesmärgil.
  • Meie turundus- ja reklaamikampaaniate tõhususe määramiseks. Võime töödelda teie informatsiooni paremini mõistmaks, kuidas pakkuda teile kõige asjakohasemaid turundus- ja reklaamikampaaniaid.
  • Üksikisiku oluliste huvide säästmiseks või kaitsmiseks. Võime töödelda teie informatsiooni, kui see on vajalik üksikisiku oluliste huvide säästmiseks või kaitsmiseks, näiteks kahju ennetamiseks.
 4.  

 5. MILLISTEL ÕIGUSLIKEL ALUSTEL TÖÖTLEME TEIE INFORMATSIOONI?

   
  Lühidalt öeldes: Töötleme teie isiklikku informatsiooni ainult siis, kui usume, et see on vajalik ja meil on kehtiv õiguslik põhjendus (st õiguslik alus) seda teha vastavalt kohaldatavatele seadustele, nagu teie nõusolek, seaduste järgimine, teile teenuste pakkumine, et täita või täita meie lepingulisi kohustusi, teie õiguste kaitsmine või täita meie õigustatud ärihuve.
   
  Üldise andmekaitsemääruse (GDPR) ja Suurbritannia andmekaitsemääruse (UK GDPR) kohaselt peame selgitama kehtivad õiguslikud alused, millele toetume teie isikliku informatsiooni töötlemisel. Seetõttu võime teie isikliku informatsiooni töötlemiseks toetuda järgmistele õiguslikele alustele:
   

  • Nõusolek. Võime töödelda teie informatsiooni, kui olete meile andnud loa (st nõusoleku) kasutada teie isiklikku informatsiooni konkreetseks eesmärgiks. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Lisateabe saamiseks vaadake nõusoleku tagasivõtmist.
  • Lepingu täitmine. Võime töödelda teie isiklikku informatsiooni, kui usume, et see on vajalik, et täita teile meie lepingulisi kohustusi, sealhulgas meie teenuste pakkumine või teie taotlus enne lepingu sõlmimist.
  • Õigustatud huvid. Võime töödelda teie informatsiooni, kui usume, et see on mõistlikult vajalik meie õigustatud ärihuvide saavutamiseks ning need huvid ei kaalu üles teie huvisid ja põhiõigusi ja -vabadusi. Näiteks võime töödelda teie isiklikku informatsiooni mõne allpool kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks, et:
   • Saata kasutajatele teavet meie toodete ja teenuste eripakkumiste ning allahindluste kohta
   • Arendada ja kuvada kasutajatele isikupärastatud ja asjakohast reklaamsisu
   • Toetada meie turundustegevust
   • Diagnoosida probleeme ja/või ennetada pettuste tegevust
   • Mõista, kuidas kasutajad kasutavad meie tooteid ja teenuseid, et saaksime parandada kasutajakogemust
  • Õiguslikud kohustused. Võime töödelda teie informatsiooni, kui usume, et see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks, näiteks koostööks õiguskaitseorganiga või reguleeriva asutusega, oma õiguste kasutamiseks või kaitsmiseks või teie informatsiooni avaldamiseks tõendina kohtuvaidlustes, milles oleme osalised.
  • Elulised huvid. Võime töödelda teie informatsiooni, kui usume, et see on vajalik teie või kolmanda osapoole eluliste huvide kaitsmiseks, näiteks olukordades, kus võib esineda potentsiaalseid ohtusid mõne isiku ohutusele.
 6.  

 7. MILLAL JA KELLEGA ME JAGAME TEIE ISIKLIKKE ANDMEID?

   
  Lühidalt öeldes: Võime jagada teavet konkreetses selles jaotises kirjeldatud olukordades ja/või järgmiste kolmandate osapooltega.
   
  Müüjad, konsultandid ja muud kolmandad teenusepakkujad. Võime jagada teie andmeid kolmandate osapoolte müüjate, teenusepakkujate, töövõtjate või agentidega (‘kolmandad osapooled‘), kes osutavad teenuseid meie jaoks või meie nimel ning vajavad selle teabele juurdepääsu, et seda tööd teha. Meil on kolmandate osapooltega sõlmitud lepingud, mis on loodud teie isikliku teabe kaitsmiseks. See tähendab, et nad ei saa midagi teie isikliku teabega teha, kui me neile pole seda juhendanud. Samuti ei jaga nad teie isiklikku teavet ühegi teise organisatsiooniga peale meie. Nad kohustuvad kaitsma andmeid, mida nad meie nimel hoiavad, ja säilitama neid ajavahemikuks, mille me neile ette kirjutame. Kolmandate osapooltega, kellega võime isiklikku teavet jagada, on järgmised:
   
  Samuti võime vajada teie isikliku teabe jagamist järgmistel juhtudel:
   

  • Äritehingud. Võime jagada või üle kanda teie teavet seoses mis tahes ettevõtte ühinemise, ettevõtte varade müügi, rahastamise või ettevõtte kogu või osa omandamise või läbirääkimistega.
 8.  

 9. KUI KAUAKS ME SÄILITAME TEIE INFORMATSIOONI?

   
  Lühidalt öeldes: Säilitame teie informatsiooni nii kaua, kui on vajalik käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, kui seadus ei nõua teisiti.
   
  Säilitame teie isiklikku informatsiooni ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab või lubab pikemat säilitamise perioodi (näiteks maksu-, raamatupidamis- või muude õiguslike nõuete korral).
   
  Kui meil ei ole enam püsivat õigustatud ärihuvi teie isikliku informatsiooni töötlemiseks, kustutame või teeme sellise teabe anonüümseks või, kui see pole võimalik (näiteks kui teie isiklikku informatsiooni on varundusarhiividesse salvestatud), siis hoiame teie isiklikku informatsiooni turvaliselt ja eraldame selle edasisest töötlemisest kuni kustutamine on võimalik.

 10.  

 11. KUIDAS ME HOIAME TEIE INFORMATSIOONI TURVALISENA?

   
  Lühidalt öeldes: Me püüame kaitsta teie isiklikku informatsiooni organisatsiooniliste ja tehniliste turvameetmete süsteemi kaudu.
   
  Oleme rakendanud asjakohaseid ja mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis on mõeldud teie isikliku informatsiooni töötlemise turvalisuse tagamiseks. Siiski ei saa meie turvameetmete ja jõupingutuste vaatamata teie informatsiooni turvalisust garanteerida 100%, mistõttu me ei saa lubada ega tagada, et häkkerid, küberrünnakud ega muud volitamata kolmandad osapooled ei suuda meie turvameetmeid ületada ja ebaseaduslikult koguda, juurde pääseda, varastada või muuta teie informatsiooni. Kuigi teeme oma parima, et kaitsta teie isiklikku informatsiooni, on isikliku informatsiooni edastamine meie teenuste ja sealt välja risk, mis on seotud ainult teie enda vastutusega. Peaksite teenustele juurde pääsema ainult turvalises keskkonnas.

 12.  

 13. KAS ME KOGUME INFORMATSIOONI ALAEALISTELT?

   
  Lühidalt öeldes: Me ei kogu teadlikult andmeid alla 18-aastastelt lastelt ega turusta neile. Me ei püüa teadlikult andmeid alla 18-aastastelt lastelt ega turusta neile. Teenuste kasutamisega kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane või olete sellise alaealise vanem või hooldaja ning annate nõusoleku selle alaealise kasutamiseks. Kui saame teada, et alla 18-aastaste kasutajate isiklikku informatsiooni on kogutud, deaktiveerime konto ja võtame mõistlikke meetmeid selliste andmete kiireks kustutamiseks meie arhiividest. Kui saate teada, et oleme kogunud andmeid alla 18-aastastelt lastelt, palume teil meiega ühendust võtta aadressil info@digiplatvorm.ee.

 14.  

 15. MIS ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?

   
  Lühidalt öeldes: Mõnedes piirkondades, nagu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Ühendkuningriigis (ÜK) ja Šveitsis, on teil õigused, mis võimaldavad teil saada suuremat juurdepääsu oma isiklikule informatsioonile ja selle üle kontrolli. Saate igal ajal oma kontot üle vaadata, muuta või lõpetada.
   
  Mõnedes piirkondades (nagu EMP, ÜK ja Šveits) on teil teatud õigused kohaldatavate andmekaitse seaduste alusel. Nendeks võivad olla õigus (i) taotleda juurdepääsu ja saada koopia oma isiklikust informatsioonist, (ii) taotleda parandamist või kustutamist; (iii) piirata oma isikliku informatsiooni töötlemist; (vi) kui see on kohaldatav, andmete ülekandmist; ja (vii) mitte olla automatiseeritud otsuste alusel. Teatud olukordades võite samuti omada õigust vastuväite esitamiseks oma isikliku informatsiooni töötlemise vastu. Sellise taotluse saate esitada, võttes meiega ühendust, kasutades kontaktandmeid, mis on esitatud jaotises ‘KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE AVALDUSE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?‘ allpool.
   
  Arvestame ja tegutseme vastavalt kohaldatavatele andmekaitse seadustele esitatud taotlustele.
   
  Kui asute EMP-s või ÜK-s ning usute, et töötleme teie isiklikku informatsiooni ebaseaduslikult, on teil samuti õigus esitada kaebus oma liikmesriigi andmekaitseasutusele või ÜK andmekaitseasutusele.
   
  Kui asute Šveitsis, võite võtta ühendust Šveitsi Föderaalse Andmekaitse ja Teabevolinikuga.
   
  Nõusoleku tagasivõtmine: Kui tuginevad teie nõusolekule oma isikliku informatsiooni töötlemiseks, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Saate oma nõusoleku tagasi võtta, võttes meiega ühendust, kasutades kontaktandmeid, mis on esitatud jaotises ‘KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE AVALDUSE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?‘ allpool.
   
  Siiski tuleb märkida, et see ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist ega mõjuta teie isikliku informatsiooni töötlemist õiguspäraste töötlemise aluste alusel, mis ei ole nõusolek.
   
  Loobumine turundus- ja reklaamkommunikatsioonist: Saate igal ajal loobuda meie turundus- ja reklaamkommunikatsioonist, klõpsates meie saadetud e-kirjade loobumislinki või võttes meiega ühendust, kasutades jaotises ‘KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE AVALDUSE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?‘ esitatud andmeid. Teid eemaldatakse seejärel turundusloenditest. Siiski võime teiega siiski suhelda – näiteks, et saata teile teenusega seotud sõnumeid, mis on vajalikud teie konto haldamiseks ja kasutamiseks, vastamiseks teenusepäringutele või muudel mitte-turunduslikel eesmärkidel.
   
  Kui teil on küsimusi või märkusi oma privaatsusõiguste kohta, võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@digiplatvorm.ee.

 16.  

 17. JÄLGI MITTE SOOVIVA FUNKTSIOONI JUHTIMINE

   
  Enamik veebibrausereid ja mõned mobiilseadmete operatsioonisüsteemid ning mobiilirakendused sisaldavad funktsiooni või seadet “Jälgi Mitte” (‘DNT’), mida saate aktiveerida, et näidata oma privaatsuseelistust, et teie veebisirvimise tegevuste kohta ei jälgita ja koguta andmeid. Praegu pole ühtset tehnoloogilist standardit DNT-signaalide tuvastamiseks ja rakendamiseks lõplikult kehtestatud. Seetõttu ei reageeri me praegu DNT-brauseri signaalidele ega ühelegi muule mehhanismile, mis edastab automaatselt teie valiku, et teid veebis ei jälgita. Kui tulevikus võetakse vastu standard veebijälgimise jaoks, mida me peame järgima, teavitame teid sellest tavast selle privaatsusavalduse ajakohastatud versioonis.

 18.  

 19. KAS CALIFORNIA ELANIKEL ON ERILISED PRIVAATSUSÕIGUSED?

   
  Lühidalt öeldes: Jah, kui olete California elanik, on teil teatud õigused oma isikliku informatsiooni juurdepääsu osas.
   
  California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83, tuntud ka kui ‘Shine The Light’ seadus, võimaldab meie kasutajatel, kes on California elanikud, paluda ja saada meilt üks kord aastas ja tasuta teavet isikliku informatsiooni kategooriate kohta (kui üldse), mida me oleme avalikustanud kolmandatele osapooltele otseturunduse eesmärgil, ning nimed ja aadressid kõigi kolmandate osapooltega, kellega me jagasime isiklikku informatsiooni eelneva kalendriaasta jooksul. Kui olete California elanik ja soovite sellist taotlust esitada, palun saatke oma taotlus meile kirjalikult, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.
   
  Kui olete alla 18-aastane, elate Californias ja teil on teenuste registreeritud konto, on teil õigus taotleda soovimatute andmete eemaldamist, mida olete avalikult teenustes postitanud. Selliste andmete eemaldamiseks palun võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid, ja lisage oma konto seotud e-posti aadress ning teatis, et elate Californias. Tagame, et andmeid ei kuvata avalikult teenustes, kuid olge teadlikud, et andmeid ei pruugita täielikult või põhjalikult eemaldada kõigist meie süsteemidest (nt varukoopiad jne.).

 20.  

 21. KAS ME AJAKOHASTAME SEDA AVALDUST?

   
  Lühidalt öeldes: Jah, me ajakohastame seda avaldust vastavalt asjakohastele seadustele.
   
  Võime aeg-ajalt ajakohastada seda privaatsusavaldust. Ajakohastatud versioon märgitakse ajakohastatud “Muudetud” kuupäevaga ja see versioon hakkab kehtima kohe, kui see on kättesaadav. Kui teeme olulisi muudatusi selles privaatsusavalduses, võime teid sellest teavitada, kas postitades selliste muudatuste märkamiseks märkimisväärse teate või saates teile otse teatise. Julgustame teid seda privaatsusavaldust regulaarselt üle vaatama, et olla teadlik, kuidas me teie informatsiooni kaitseme.

 22.  

 23. KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE AVALDUSE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?

   
  Kui teil on küsimusi või märkusi selle avalduse kohta, võite meiega e-posti teel ühendust võtta aadressil info@digiplatvorm.ee

 24.  

 25. KUIDAS SAATE ÜLE VAADATA, AJAKOHASTADA VÕI KUSTUTADA MEIE KOGUTUD ANDMED?

   
  Teie riigi kehtivate seaduste alusel võite omada õigust taotleda juurdepääsu isiklikule informatsioonile, mille me teilt kogume, seda teavet muuta või selle kustutada. Isikliku informatsiooni ülevaatamiseks, ajakohastamiseks või kustutamiseks palun võtke meiega ühendust aadressil info@digiplatvorm.ee.